Planlama Nedir ?

Planlamanın Amacı
Planlamanın ana amacı, kaynakların en etkin şekilde kullanılması için gerekli yolların ve seçeneklerin saptanmasıdır.

Planlamanın Önemi ve Faydaları
Alternatif hareket tarzlarından birinin seçimiyle ilgili olduğu için yönetim fonksiyonlarının en önemlisidir.
- Mantığa ve akla uygun bir planlama, organizasyonun çalışmasını basitleştirir.
- Kaynakların daha rasyonel kullanımını ve tasarrufunu sağlar.
- Etkili bir denetim için gerekli standartları oluşturur.
- Ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmayı sağlar.
- Gelecekteki ihtiyaçların tespitini sağlar, çözüm bulunmasında yardımcı olur.
- Yetki devrini kolaylaştırır, organizasyondaki birimlerin karşılıklı sorumluluklarını gösterir.

Planlamanın Zorlukları
Planlama, hem harcanacak zaman hem de ayrılacak işgücü açısından maliyetli bir faaliyettir. Kaliteli ve ayrıntılı bir plan yapılması için, ciddi bir çalışma, uzman işgücü ve nitelikli araçların kullanılması gerekir. 

İyi Bir Planda Olması Gereken Özellikler
- Plan; açık ve anlaşılır olmalıdır. Yanlış anlaşılmalara yer vermemelidir.
- Başlangıç bilgileri ile sonuç arasında ilişki kurulabilmelidir, bilgi kayıpları olmamalıdır.
Başlangıç bilgilerindeki değişiklik yönetilebilmeli ve her türlü değişikliğin, sonucu nasıl etkileyeceği öngörülebilmelidir.
- Plan, gelişmelere göre revize edilebilmelidir. Revize süreci, yönetilebilir ve tutarlı olmalıdır.
- Plan hazırlama süresi işletme faaliyetine göre kabul edilebilir bir süre olmalıdır.

Planlama ve Revize Süreci Yönetilebilir mi ?
Planlamanın tüm ihtiyaçlarını kapsayan gelişmiş yazılımlar kullanılması, her türlü bilginin birbirine entegre edilmesini, planlamanın sağlıklı ve geri dönülebilir olarak yapılabilmesini ve bu yüzden planın revize edilmesini sağlayabilir.

alsoft yazılım, geliştirdiği Bütçeleme, Planlama, Proje Yönetimi ve Takip Sistemleri ile, bilgisayar ve yazılım teknolojisinden maksimum düzeyde faydalanmanızı sağlar. En önemli ve yapılması en zor aşamalar, bu sistemlerin kullanımı ile, yönetilebilir duruma gelirken, değişik senaryoların denenmesi de mümkün olur.

İnşaat sektöründe başarıyla uygulanan Proje Yönetimi Sistemi ile, değişik senaryolar üzerinde çalışarak, değişkenlerin, proje teslim süresi ve proje bütçesine olan etkileri tespit edilebilir.

Tekstil Sektöründe başarıyla uygulanan Örme, Dokuma ve Konfeksiyon Yönetim Sistemleri ile, sipariş üzerine yapılan üretimlerde, zamanında teslim ve bütçe hedeflerine ulaşılabilir.